W tym całym fundraisingu nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Chodzi o wspólne pomaganie i działanie na rzecz dobra. W uczestnikach akcji dobroczynnych wzrasta zaufanie do ludzi. Dlaczego?

 

Poczucie sprawczości

Ponieważ doświadczyli już, że gdy wydarza się coś ważnego lub trudnego, potrafią się zaangażować i nie oczekiwać czegokolwiek w zamian. To jest właśnie dobroczynność.
Dzięki temu stworzysz grupę ludzi, którzy doświadczają dobra i podają je dalej, własnym przykładem pokazując, że ludzie są dobrzy i warto sobie ufać. Takie działanie pozostawia ślad w zachowaniach społecznych – im więcej dobrych doświadczeń w jednoczeniu się i sile społeczności, tym więcej wiary we własną moc sprawczą i wzajemne oddziaływanie.

To naprawdę nie jest bez znaczenia, bo może bezpośrednio wpływać na radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kryzysach, na szukanie pomocy lub rady czy mówienie o potrzebach. Tak właśnie dojrzewa człowiek.
A dobroczynność jako powszechne zjawisko społeczne świadczy o dojrzałości społeczeństwa, bo tylko dojrzały człowiek potrafi otworzyć się na drugiego, zaufać mu, poprosić o pomoc i przyjąć dobrowolną decyzję drugiej strony.

 

Jak tę ideę zastosować podczas akcji zbiórkowej?

Mów o Darczyńcy. Tekst Twojej zbiórki nie może być hymnem pochwalnym na Twoją cześć. Nie wypisuj wszystkich swoich sukcesów, wszystkich zrealizowanych projektów. Owszem, wskaż na doświadczenie, które zaświadczy, że wiesz, co robisz – to może wzmocnić przekaz, ale nie będzie najważniejsze dla Darczyńcy.

Dużo bardziej zaangażuje go historia, która przywiodła Cię do podjęcia decyzji o prowadzeniu akcji. Dlatego skup się na Darczyńcy. Wskaż, jaką rolę pełni w Twojej zbiórce i całym projekcie. Używaj sformułowań, takich jak „dzięki Tobie”, „Twoja pomoc”, „z ludźmi hojnymi jak Ty”, „dołącz do grona bohaterów”.

Bardzo ważne jest, aby Twój Darczyńca poczuł się częścią aktywnej grupy. Wzmacniaj jego poczucie współtworzenia wielkiego dzieła – wielkiego bez względu na kwotę, jaką zbierasz, bo ostatecznie wprowadzasz przecież zmianę w świecie.

Anna Anioł

Fragment książki Fundraising dla ludzi Kościoła Anny Anioł
Więcej o książce i autorce TUTAJ.