fundacja

Z organizacjami pozarządowymi jesteśmy związani odkąd pamiętamy. Z trzecim sektorem łączy nas wieloletnia działalność na jego rzecz – najpierw w roli wolontariuszy i pracowników, a obecnie doradców. 
Jako doświadczeni fundraiserzy i społecznicy widzimy potencjał rozwoju  w polskich NGO, który może zostać uwolniony dzięki spójnym i długofalowym programom wsparcia merytorycznego.

Wspieramy rozwój organizacji pozarządowych

Edukujemy Darczyńców

Uczymy filantropii

Budujemy świat wartości

nasza historia

Fundację Kwestarzy powołaliśmy 19 września 2019 roku właśnie po to, by sukcesywnie realizować naszą wizję prężnego sektora społecznego w Polsce. Także w rozumieniu jednostek kościelnych: parafii, zgromadzeń zakonnych.

Mamy wielkie marzenie, że działania organizacji pozarządowych będą w końcu systemowe – zarówno w obszarze pracy merytorycznej każdej organizacji, ale szczególnie w obszarze fundraisingu oraz obsługi Darczyńców i Partnerów każdej organizacji pozarządowej.  

Jesteśmy przekonani – i udowadniają to organizacje, którym od lat pomagamy – że od momentu wprowadzenia systemowego, etycznego i zaplanowanego fundraisingu, wzrasta poziom pozyskiwanych darowizn. 

Z drugiej strony, niezwykle ważne jest dla nas edukowanie Darczyńców, zarówno w obszarze filantropii, jak i czynnego zaangażowania obywateli w działalność organizacji pozarządowych. Marzymy, by aktywne działania w różnych (szczególnie lokalnych) organizacjach przyczyniały się do zmiany mentalności kolejnych osób, a także do wzrostu ich hojności. 

Wierzymy, że możliwy jest świat, w którym Darczyńcy świadomie konstruują swoje budżety domowe, uwzględniając w nich budżet dobroczynny, przeznaczony na regularne wspieranie organizacji pozarządowych (szczególnie tych, z którymi są związani i które wspierają świadomie, wiedząc, w jaki sposób wspólnie zmieniają świat).

Poznaj Projekty Fundacji, które będą realizować nasze założenia.

Zapraszamy Cię do współtworzenia z nami prężnego sektora pozarządowego!

Anna Anioł i Szczepan Kasiński

Fundatorzy

 

Misja

Wspieramy ludzi idei w skutecznym zbieraniu pieniędzy, a przez to w budowaniu świata wartości.

Nasze cele:

Nasza misja przekłada się równocześnie na najważniejsze cele statutowe:

 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promowanie postaw solidarnościowych oraz ofiarności.
 • Działalność charytatywna.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych.
 • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
 • Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

napisz do nas

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? MASZ PYTANIA? PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY?

Zadzwoń

506 625 584

Adres

32-742 Sobolów 278

Email

biuro@kwestarze.pl