projekty

Zobacz co robimy i do czego Cię zapraszamy!

Doradztwo strategiczne i fundraisingowe

Wspieramy i udzielamy konsultacji organizacjom pozarządowym w zakresie strategii, rozwoju, fundraisingu, kwestii prawnych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obsługi narzędzi komunikacyjnych (systemy do newsletterów, tworzenia prostych grafik, reklam na Facebooku), tworzenia wniosków grantowych.

warsztaty i konferencje

Byliśmy jednym ze współorganizatorów „Seminarium: Katolicy w świecie internetowym” skierowanego głównie do organizacji i jednostek kościelnych, jako wykluczonych ze standardowego obiegu wiedzy i dobrych praktyk komunikacji, fundraisingu i przestrzeni internetowej.

 

edukacja

Wspieramy ludzi idei – czyli osób, które mają siły, chęci i zapał do zmiany i rozwoju swoich organizacji pozarządowych (w rozumieniu szerszym niż tylko fundacje i stowarzyszenia, ale także Ochotnicze Straże Pożarne, kluby i związki sportowe, czy jednostki kościelne: parafie, zgromadzenia zakonne). Bazując na naszym doświadczeniu, skupiamy się na dostarczaniu sprawdzonej wiedzy i narzędzi, które pozwalają działać lepiej i skuteczniej, często wprowadzając olbrzymie poruszenie w skostniałe struktury.  

budżet dobroczynny

Kampania społeczna, w ramach której chcemy przekonać społeczeństwo do regularnego wspierania organizacji pozarządowych. Regularność jest wtedy, gdy wydatki są zaplanowane, dlatego zachęcamy do uwzględniania w budżecie domowej sekcji: budżet dobroczynny.

think-tank

Badamy dobroczynność i filantropię w Polsce. Sprawdzamy motywację do wspierania innych, wpływ lokalnych liderów na zachowania społeczne reszty społeczeństwa. Analizujemy solidarność społeczną i zachowania altruistyczne.  

dobre praktyki

Nagłaśniamy dobre kampanie społeczne, analizujemy ich mocne i słabe strony, pokazujemy na żywych przykładach, że dobroczynność działa i zmienia świat na lepsze.