Prywatna dobroczynność. Czy może być inna?

Prywatna dobroczynność. Czy może być inna?

Z rzadkością zasobów dóbr materialnych w tym świecie w stosunku do nieograniczonych ludzkich potrzeb zmagamy się na co dzień. To zmaganie się z naturą jest na trwałe wpisane w historię naszego zbawienia, ale nie wszyscy radzimy sobie z nim  w jednakowy sposób. Postęp...